• Panasonic KX-NS1000

Panasonic KX-NS1000

รายละเอียด

คุณสมบัติพื้นฐานของระบบ Features

ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ ที่พัฒนาเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจ เป็นระบบตู้สาขาโทรศํพท์ ที่รองรับการทำงาน Voice Over IP ขนาดใหญ่
KX-NS1000 ช่วยให้องค์กรณ์ต่างๆนั้นรวมอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับระบบเครือข่ายเดียวได้ และมีโปรแกรมต่างๆ เข้าด้วยกัน KX-NS1000
นั้นสามารถรองรับการสื่อสารหมายเลขสายในได้สูงสุด 1,000 หมายเลข และเชื่อมต่อได้สูงสุด 16 สาขา การเชื่อมต่อสาขา
ด้วยระบบเสียง และข้อมูลแบบ Real Time เพื่อให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น และจัดการ การขาย

KX-NS1000 มีการผสมผสานการสื่อสาร ทั้งระบบฝากข้อความเสียง และสามารถส่ง Email ซึ่งช่วยในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การทำงานร่วมกับระบบ แฟกซ์ เพื่อเพิ่มขีดจำกัดความสามารถให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและช่วยการตัดสินใจเร็วเร็วและ
ดีขึ้น ด้วยการติดต่อที่ง่ายดายในการเชื่อมต่อ ในการเชื่อมต่อกับระบบสื่อสาร Panasonic

ข้อมูลทางด้านเทคนิคเบื้องต้น สามารถสอบถามสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ 02-119-3344

KX-NS1000 Specifications

MAXIMUM TOTAL TRUNKS 256
MAXIMUM LEGACY TRUNKS 256
MAXIMUM IP TRUNKS 256
MAXIMUM ENDPOINTS 640
MAXIMUM SIP ENDPOINTS 256
MAXIMUM IP PROPRIETARY TELEPHONES 640
MAXIMUM LEGACY ENDPOINTS 2
MAXIMUM SINGLE-LINE TELEPHONES 2
MAXIMUM DIGITAL PROPRIETARY TELEPHONES 0

รายละเอียดเพิ่มเติม

คุณอาจจะชอบ