Telephone Billing System

ทางบริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด จำหน่ายนั้น สามารถเลือกขนาด จำนวนหมายเลขสายในได้ดังนี้Billing System ขนาด 32 สายใน​Billing System ขนาด 64 สายในBilling System ขนาด 128 สายในBilling System ขนาด 256 สายในBilling System ขนาด ไม่จำกัดจำนวนสายในซึ่งทางลูกค้าและผู้ใช้งานสามารถเลือกจำนวนที่เหมาะสมกับ...
ดูรายละเอียด

บริการให้คำปรึกษาการใช้งานและการวางระบบ

ทางบริษัทโฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัดรับบริการให้ความช่วยเหลือทางด้านการใช้งานระบบ ตู้สาขาโทรศัพท์และช่วยออกแบบระบบสื่อสารภายในโครงการครบวงจรโดยทีมงานออกแบบแผนกวิศวกรรม
ดูรายละเอียด

บริการตรวจเช็คซ่อมแซมระบบสื่อสาร

บริษัทโฟร์สตาร์เนทเวอร์ค จำกัดยินดีบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบตู้สาขาโทรศัพท์ และระบบเครือข่าย ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
ดูรายละเอียด

บริการดูแลบำรุงรักษาระบบหลังการขาย

บริษัท โฟร์สตาร์เนทเวอร์ค จำกัด รับบริการดูแลระบบตู้สาขาโทรศัพท์ และระบบสื่อสารภายในองค์กร ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ
ดูรายละเอียด

บริการติดตั้งสายสัญญาณ UTP/Fiber Optic

ทางบริษัทโฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัดรับบริการเดินสายสัญญาณ แลน และ ไฟฟเบอร์ออฟติกในบริษัท โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ตามความต้องการของลูกค้า
ดูรายละเอียด

บริการทดสอบสายสัญญาณแลน UTP

บริษัท โฟร์สตาร์เนทเวอร์ค จำกัด รับบริการให้คำปรึกษาและทดสอบวัดผลสายสัญญาณ ระบบแลน พร้อมผลการทดสอบในรูปแบบเอกสาร
ดูรายละเอียด