Telephone Billing System

ทางบริษัท โฟร์สตาร์ เนทเวอร์ค จำกัด จำหน่ายนั้น สามารถเลือกขนาด จำนวนหมายเลขสายในได้ดังนี้Billing System ขนาด 32 สายใน​Billing System ขนาด 64 สายในBilling System ขนาด 128 สายในBilling System ขนาด 256 สายในBilling System ขนาด ไม่จำกัดจำนวนสายในซึ่งทางลูกค้าและผู้ใช้งานสามารถเลือกจำนวนที่เหมาะสมกับ...
ดูรายละเอียด